Шизофренія: ознаки та форми захворювання

шизофрения симптомы и признаки

Шизофренія – це, мабуть, одне з найвідоміших психічних захворювань. Про цю хворобу чула навіть та людина, яка зовсім не цікавиться психіатрією. Але мало, хто знає про те, яким цей розлад буває і в яких формах може себе проявляти. Давайте розберемося.

Варто почати з визначення. Шизофренія – це ендогенне процесуальне психічне захворювання, яке проявляється облігатними негативними симптомами (апатія, аутизм, дисоціації) і факультативними позитивними симптомами (маячення, галюцинації, кататонічні рухові розлади), а також призводить до формування апатико-диссоціативного дефекту (шизофренічного слабоумства).

Симптоми шизофренії

При шизофренії виділяють негативні симптоми або «-» симптоми, тобто, ознаки незворотнього випадання психічних функцій. З іншого ж боку, існують позитивні або «+» симптоми (оборотні), наприклад, галюцинаторно-маячні прояви. Отримало також визнання поняття симптомів першого рангу, тобто, найбільш специфічних при шизофренії. разметкаБільш раннім і основним було поняття обов’язкових (облігатних) для форм шизофренії симптомів і необов’язкових (факультативних).

До облігатних симптомів при шизофренії відносять:

 • апатія – байдужість і відгородженість від зовнішнього світу,
 • аутизм – ігнорування зовнішнього світу лише своїми внутрішніми переживаннями,
 • дисоціація – розкоординація психічних функцій, інтрапсихічна атаксія.

До факультативних симптомів шизофренії відносять:

 • маячення,
 • галюцинації,
 • кататонічні розлади.

шизофрения симптомы и признаки

Шизофренія: типи перебігу захворювання

Дане захворювання не завжди і не у всіх проявляється однаково – воно буває різних видів і може мати різні типи перебігу.

Виділяють три основні типи перебігу шизофренії: безперервно-прогредієнтний, нападоподібно-прогредієнтний і нападоподібнийразметка. До безперервно-прогредієнтного типу також зараховують два підтипи: в’яло протікаючий і середньо-прогредієнтний. Розглянемо докладніше:

Безперервно-прогредієнтний тип перебігу: хвороблива симптоматика наростає безперервно, безремісійно, доки не утвориться так званий шизофренічний дефект (це займає в середньому 5 років);

 • в’яло протікаючий підтип: формування апатико-дисоціативного дефекту (шизофренічного слабоумства) займає 15-20 років,
 • середньо-прогредієнтний підтип: шизофренічний дефект формується приблизно за 10 років,
 • злоякісний: шизофренічний дефект формується протягом 2-4-х тижнів.

Нападоподібно-прогредієнтний тип перебігу (шубоподібна): симптоми захворювання наростають, потім їх розвиток зупиняється (настає ремісія), а через якийсь час виникає наступний напад.

Нападоподібний (циркулярний, рекурентний, періодичний) тип перебігу: симптоми шизофренії з’являються, потім по завершенню загострення і настанню ремісії проходять і так до наступного нападу.

Характерною особливістю є те, що, чим ближче тип перебігу шизофренії до нападоподібного, тим більше в клінічній картині емоційних розладів (депресій, маній і т.д.).

Шизофренія: види

Дане захворювання має властивість набувати різних форм. Найчастіше, в залежності від клінічних проявів симптомів і спираючись на Міжнародну класифікацію хвороб 10 в редакції (МКХ-10) і Діагностичне і статистичне керівництво по психічних розладах 4 редакції (DSM-4), автори виділяють такі клінічні форми шизофренії:

 • проста – маячення і галюцинації відсутні;
 • параноїдна – спостерігається галюцинаторно-параноїдна симптоматика;
 • гебефренна (МКХ) – наявність своєрідних кататонічних симптомів, що нагадують дитячі пустощі, придуркуватість;
 • кататонічна, яка супроводжується кататонічною симптоматикою;
 • недиференційована шизофренія – коли діагностичні критерії шизофренії не є специфічними для якогось одного виду;
 • резидуальна (залишкова, синонім – неповна ремісія), коли негативна і позитивна симптоматика залишається у вигляді залишкових симптомів;
 • постшизофренічна депресія – синдром, який характеризується наявністю депресивної симптоматики і виникає після перенесеного загострення шизофренії.

Всі ці форми містять облігатні симптоми – апатія, дисоціація, аутизм. разметкаВідрізняються вони за додатковими (не облігатними симптомами) – маячення, галюцинації.

шизофрения симптомы и признаки

Параноїдна шизофренія

Даний вид шизофренії є одним з найбільш поширених і діагностується в більш, ніж 60% випадківразметка. Характерною ознакою даного виду шизофренії є розлади мислення за формою, що відображає «стаж» хвороби, а також за змістом у вигляді маячних ідей (маячення – помилкові висновки, що не піддаються переконанню і з повною відсутністю критики з боку хворого). Також даній клінічній формі захворювання властиві розлади сприйняття у вигляді галлюцинаторної симптоматики (частіше вербальні слухові галюцинації – коментуючі і імперативні). При варіанті параноїдної форми шизофренії нерідко мають місце рухові (кататонічні) симптоми (кататонічне збудження, кататонічний ступор, негативізм, автоматична подкорюваність, амбівалентність, амбітендентність). З плином часу формується шизофренічний дефект, який проявляється розладами емоційної і вольової сфери.

Гебефренна шизофренія

Цей вид шизофренії має досить негативну «репутацію» і вкрай несприятливий прогноз. Симптоматика наростає вкрай стрімко, прогресує швидко, перебіг безперервний. Переважно розвивається в пубертатному періоді, за що названа також «підлітковою» шизофренією. Назва – «гебефренна» також пов’язана з юністю, в честь давньогрецької богині юності Геби. Виражені емоційні розлади і розлади мислення, іноді вони епізодично доповнюються галюцинаціями і маяченням. Початок хвороби при даному виді гострий. Проявляється гебефренна шизофренія найчастіше підвищеною активністю, придуркуватістю, безпричинним сміхом, запальністю, гримасничаньем, підвищеним апетитом і сексуальною активністю, збоченістю, манерністю, неприродною поведінкою. Такі хворі схожі скоріше на акторів театру, що грають роль маленької дитини.

Кататонічна шизофренія

Даний вид характеризується руховими розладам. Це зазвичай або гальмування, або збудження. При гальмуванні (ступорі) людина приймає різноманітні незвичні позиції і може утримувати їх досить тривалий час без жодних незручностей. При явищі кататонічного ступору у хворих сповільнюється або відсутня мова і міміка. Кардинально відрізняється клінічна картина при кататонічному збудженні: у людини прискорюється мова і міміка, вона може все громити й трощити, але на шкоду оточуючим людям її дії при цьому не спрямовані. Також можуть бути присутніми такі кататонічні симптоми, як негативізм (активний – при проханні хворі роблять все навпаки, пасивний негативізм, коли не виконує прохання і вимоги), автоматична подкорюваність, прояви подвійності – одночасне співіснування протилежних бажань (амбівалентність) і дій (амбітендентность).

Резидуальна шизофренія

Цей вид визначають часом як так зване «залишкове» вираження психозу. Це хронічна стадія в розвитку патологічного процесу. Резидуальна шизофренія характеризується вираженим порушенням мови, емоційною холодністю (іноді вкрай вираженою), руховою загальмованістю, інертністю і безініціативністю, зниженням соціальної ефективності, зокрема, побутової (здатність доглядати за собою).

Недиференційована шизофренія

Якщо у людини проявляються ознаки психотичного розладу, які відповідають загальним діагностичним критеріям шизофренії, але в абсолюті не збігаються ні з одним з вищевказаних видів, можна говорити про постановку діагнозу «недиференційована шизофренія». Найчастіше цей діагноз свідчить лише про відсутність у лікаря можливості провести спостереження за поведінкою хворого протягом досить тривалого часу. Разом з тим, це не говорить про спірний характер постановки діагнозу – характерні для шизофренічного розладу симптоми існують, але визначення форми шизофренії не представляється можливим.

Проста шизофренія

При даному виді шизофренічні симптоми розвиваються неспішно і зовсім відсутні психотичні напади. Для цієї форми характерні замкнутість, аутизм, сплощення афекту, втрата спонукань, але галюцинації, маячення і кататонія відсутні. На жаль, це зовсім не пророкує позитивних прогнозів – людина в підсумку так само стає асоціальною, але динаміка розвитку дефекту буде сповільненою.

Постшизофренічна депресія

Даний стан може виникати слідом за нападом шизофренії, після нього. Іноді при постшизофренічній депресії спостерігаються залишкові ознаки психозу, «негативні» і «позитивні» симптоми, але вони вже не мають домінантної ролі в клінічній картині і їх вираженість вже не інтенсивна. Є своєрідним маркером повноцінної ремісії. У цих хворих спостерігається підвищений ризик суїциду.

Незважаючи на безліч і різноманітність проявів такого захворювання, як шизофренія, практично з усіма ними можна і, головне, потрібно боротися! Життя може ще стати знову повноцінним!


Мы постоянно выявляем плагиат на наши материалы без указания кликабельной follow ссылки на них. В таком случае без предупреждения мы обращаемся в DMCA Google, что приводит к пессимизации плагиатора. 
Наоборот, мы приветствуем популяризацию наших материалов, но с обязательной активной follow ссылкой на эту страницу psyhosoma.com/uk/shizofreniya-simptomi-i-oznaki-formi-zaxvoryuvannya/.

  

Кандидат медичних наук, доцент, лікарь психіатр вищої категорії, психотерапевт.


Ваш коментар

Напишить повідомлення

Ваш email не буде оприлюднено