Порушення свідомості

Нарушение сознания

Порушення свідомості – це комплекс психічних і неврологічних змін, при яких порушується або повністю відсутній взаємозв’язок людини та зовнішнього світу.

Існують ключові ознаки порушеної свідомості:

  • Порушення сприйняття. Чуттєве пізнання вимикається, відбуваються зорові, слухові або тактильні обмани сприйняття, які спотворюють картину зовнішнього світу.
  • Дезорієнтація в місці, часі або власному Я. Хворий може не знати, місце знаходження та час. В інших випадках він помилково, перекручено усвідомлює себе, представляючи нереальне оточення.
  • Порушення раціонального пізнання. Людина з порушеною свідомістю не розуміє зв’язків між об’єктами і явищами через нездатність до суджень.
  • Утруднення запам’ятовування. Як правило, пацієнт з порушеною свідомістю втрачає пам’ять про події та свої дії після виходу з безсвідомого епізоду. Це проявляється у вигляді конградної амнезії. Часом спогади фрагментарні, невиразні.

Види порушеної свідомості

Порушення свідомості ділиться на дві групи: продуктивні і непродуктивні. У першому випадку у хворого спостерігаються галюцинації, обмани сприйняття, вигадані об’єкти і предмети, що зустрічається в разі психічних хворобливих станів. Непродуктивні розлади свідомості стають результатом важких соматичних хвороб, травм або інфекцій, що уражують нервову систему, тому вони спостерігаються не тільки в психіатрії.

Непродуктивні порушення свідомості (виключення свідомості)

Оглушення

Цей стан характеризується тим, що лише інтенсивні подразники викликають реакцію у хворого (підвищується поріг реагування на зовнішні подразники). Хворий розуміє інформаційний зміст подразників, але при цьому утруднене орієнтування в часі і навколишньому оточенні в поєднанні з психомоторною загальмованістю. Крім цього, психічна діяльність сповільнюється. Мовний контакт з пацієнтом утруднений. Людина відповідає простими фразами, вона байдужа, сонлива, довго реагує на будь-які стимули.

Легкі форми оглушення:

обнубіляція. Хворі стають метушливими, збудженими. Ясність свідомості коливається, людина може за короткий епізод включатися в ситуацію, а потім знову бути відсутньою. Також характерна відсутність критики до свого стану. Це добре ілюструється на прикладі постраждалих від автокатастрофи, які в стані шоку метушливо допомагають іншим, не помічаючи власних травм.

Сомноленція – це форма, при якій людина впадає в стан затяжного сну, з якого її важко вивести. При спробах розбудити хворого можна спровокувати агресію. Після короткого пробудження настає миттєве засинання. Сомноленція спостерігається у хворих після виходу з епілептичної коми або серії нападів.

Сопор

Сопор – більш важкий стан, ніж оглушення. Свідомість повністю не виключена, але сенсу зверненої мови хворий не розуміє. Спостерігаються лише елементарні прояви психічної діяльності, збережені тільки найпримітивніші реакції на подразники. Наприклад, при уколі пацієнт скорчить гримасу болю, а на гучне звернення відреагує лише поворотом голови. разметкаТонус м’язів знижений, рефлекси слабкі, реакція зіниць на світло уповільнена.

Нарушение сознания

Непритомність

Непритомність спостерігається, коли повністю вимикається свідомість і хворий не реагує на будь-які подразники (при ішемії – гострому кисневому голодуванні кори).

Кома

Кома – важкий стан, що характеризується повним пригніченням психічної діяльностіразметка. Спостерігається глибока ступінь розладу свідомості – повне виключення свідомості і вимикання рефлексів (відсутність зіничних і корнеальних рефлексів). М’язи повністю втрачають тонус, рефлекси відсутні. Хворий не реагує на зовнішні стимули, будь-які подразники.

Продуктивні порушення свідомості або затьмарення свідомості

Делірій

Цей стан з’являється при інтоксикаціях (алкоголь, атропін). Також причиною делірію може стати інфекція (тиф, грип), черепно-мозкова травма (ЧМТ).

Делірій характеризується втратою орієнтування в місці та часі при його збереженні відносно самого себе. Супроводжується яскравими, живими і рухливими зоровими галюцинаціями (рідше слуховими). Хворі повні страху, тривоги, метушливі, неспокійні.

Характерна поява порушень сприйняття. У хворого спостерігаються галюцинації, а також можуть бути присутніми ілюзії.

Галюцинації під час делірію спостерігаються частіше зорові і тактильні, рідше – слухові. Часто хворий бачить тварин (щурів, дрібних звірів – зоогалюцинації), демонів, непомірно великі або малі предмети (частіше – мікрогалюцинації). Спостерігаються також тактильні галюцинації (наприклад, присутність під шкірою дрібних істот), хворий бачить мережі, павутину, дроти. Яскравий приклад – симптом нитки. Пацієнт з алкогольним делірієм може бачити уявну нитку між пальцями лікаря. Для різних інтоксикацій існують свої специфічні симптоми. Так, при кокаїновому делірії спостерігається симптом Маньяна, коли у хворого спостерігаються тактильні галюцинації у вигляді наявності / відчуття під шкірою невеликих чужорідних тіл або комах, а також кристалів.

Іноді образи набувають сценоподібний характер, подібно кінофільму.

Крім спотвореного сприйняття порушується мислення і запам’ятовування. Людина висловлює нестійкі маячні ідеї, бачить помилкові образи людей. Після виходу з делірію спостерігаються фрагментарні, розірвані спогади про минулі події.

Орієнтування носить специфічний характер. Пацієнт усвідомлює свою особистість, проте губиться в місці перебування і часі. Якщо говорити про емоційні зміни, то спостерігається афективна нестійкість. Страх, непомірний жах, здивування або раптова агресія, плаксивість різко змінюють один одного. Іноді пацієнт виявляє гумористичне ставлення до подій («сміх шибеника»). Поведінка хворого,що страждає на делірій також різко порушена. Він метушливий, непосидючий, від чогось захищається, кудись біжить. Спостерігається рухове збудження, хворого важко контролювати.

Інтенсивність деліріозних порушень виростає ввечері і вночі, а вдень йде на спад.

Онейроїд

Маячне, фантастичне порушення свідомості, схоже на тривалий сон.

Онейроїд – стан, який хворі описують як сон. Це мимовільний наплив картин фантастично-маячного змісту, які мають завершений сюжет і змінюють одна одну. Хворий виступає в ролі глядача. Може спостерігатися подвійне орієнтування, коли людина знаходиться в двох місцях одночасно. разметкаЦе відноситься не тільки до місця, але і часу.

Нарушение сознания

Симптоматика при онейроїді поліморфна (різноманітна)разметка. Хворий може бачити себе в онейроїдних сценах, відчуває мимовільний потік яскравих думок і образів. Переживання носять сценоподібний характер. Примітно, що образи і психопатологічні порушення знаходяться в рамках однієї фабули, тобто, систематизовані і мають своєрідний сюжет, на відміну від делірію.

Орієнтування в особистості різко порушується. Хворий не усвідомлює себе, він стає учасником подій і впливає на картину вигаданого світу, чого не відбувається при делірію, де людина грає роль спостерігача.

У літературі виділяють два варіанти онейроїду: депресивний (спостерігаються сцени пекла, мук, катаклізмів) і експансивний (бачення набувають характеру далеких подорожей, космічних польотів, магічних сцен). Пацієнт відчуває себе в іншому світі, який може мати різне афективне забарвлення залежно від вищеописаних варіантів онейроїду. Набагато частіше в практиці спостерігається експансивний онейроїд, при якому типовий екстатичний афект, коли хворий відчуває почуття захоплення, щастя. Після виходу з такого стану пацієнти іноді хочуть повернутися назад в онейроїдні відчуття.

Сутінкове потьмарення свідомості

Це особливий стан, який має різкий початок і раптове завершення. Назва даного порушення пов’язана з тим, що при його виникненні звужується коло спонукань, уявлень і думок, що нагадує порушення бачення предметів у темряві.

Спостерігаються елементарні дії, але страждає цілісність сприйняття. Послідовне мислення і звичайна діяльність при цьому не можливі. Поведінка зумовлена ​​не всіма зовнішніми стимулами, а лише окремо вихопленими подразниками. Сприйняття об’єктивної дійсності спостерігається фрагментарно, а відповідні реакції перекручені. Дезорієнтація ускладнюється ще тим, що вибіркові явища перемішуються з галюцинаторними і навіть фантастичними образами. Зовнішні рухи хворого частіше впорядковані, але не усвідомлювані, вчинки хворого не прогнозовані і тому особливо небезпечні. Часто під час сутінкового епізоду люди поводяться надзвичайно збуджено, можуть зробити небезпечні, асоціальні вчинки, руйнування і членопошкодження. Особистість дезорієнтована, а після виходу із сутінків спостерігається повна або фрагментарна амнезія з критичним ставленням, рідше – збереженням на деякий час у свідомості патологічних переживань з божевільною інтерпретацією (резидуальне маячення).

Сутінковий стан частіше спостерігається при епілепсії, іноді при патологічному сп’янінні та істерії.

Аменція

Аменція – це порушення свідомості, при якому спостерігається крайня розгубленість хворого, дезорієнтація його в місці, часі, власній особистості. Мислення непослідовне, без логічного зв’язку, а рухи хаотичні. Мовний контакт фактично неможливий, мова позбавлена ​​граматичної конструкції. Він нагадує людину, яка налякана, збуджена в межах ліжку, не може самостійно їсти, а при годуванні випльовує їжу. При цьому емоційний стан вкрай лабільний, тобто у людини смуток переходить в радість, пасивність в агресію. Галюцинації уривчасті, вони швидко змінюють один одного. Пацієнт може впадати в ступор або рухове збудження.

Аменція спостерігається при ЧМТ, важких інтоксикаціях, інфекційних ураженнях або шизофренії.

Висновки

Хворому з порушеною свідомістю необхідна термінова лікарська допомога. Продуктивні порушення свідомості вимагають невідкладної психіатричної допомоги. Необхідна госпіталізація і надання допомоги навіть в примусовому порядку, так як такий хворий може становити небезпеку для оточуючих або самого себе. Тому при виникненні у Ваших рідних, знайомих або близьких людей характерних ознак порушеної свідомості негайно звертайтеся до лікаря.


Мы постоянно выявляем плагиат на наши материалы без указания кликабельной follow ссылки на них. В таком случае без предупреждения мы обращаемся в DMCA Google, что приводит к пессимизации плагиатора. 
Наоборот, мы приветствуем популяризацию наших материалов, но с обязательной активной follow ссылкой на эту страницу psyhosoma.com/uk/porushennya-svidomosti/.

  

Кандидат медичних наук, доцент, лікарь психіатр вищої категорії, психотерапевт.


Ваш коментар

Напишить повідомлення

Ваш email не буде оприлюднено