Синдром Котара. Причини, прояви, лікування

Синдром Котара_Причины, проявления, лечение

Синдром Котара – це досить складний симптомокомплекс, який характеризується поєднанням депресивного і тривожного компонентів, порушенням відчуття реальності того, що відбувається (дереалізації), деперсоналізації та маяченням Котара. Даний стан назвали синдромом, оскільки в ньому поєднується кілька симптомів, які можуть спостерігатися при різних захворюваннях. У структурі маячення Котара простежуються маячні ідеї, в структурі яких спостерігаються нігілістичне та іпохондричне забарвлення з фантастичним наповненням, а також ідеї грандіозності та заперечення (біди та катастрофи світового рівня, крах цивілізації та ін.), що може спостерігатися одночасно, а також окремо. Про синдром Котара можна сказати, що він є як би негативним полюсом маячних ідей величі, який спостерігається при маніакальній фазі біполярного афективного розладу. На сьогоднішній день цей синдром в практичній психіатрії зустрічається нечасто та не є окремим діагнозом в міжнародних класифікаціях DSM-5 і МКБ-10. Синдром Котара названий на честь французького невролога Жюля Котара. Саме він першим описав маячні ідеї заперечення, а також фантастичного змісту, які спостерігаються при інволюційній депресії з вираженою тривогою і дереалізацією. Жюль Котар повідомив про клінічний випадок з маяченням заперечення, який стався в його медичній практиці в далекому 1880 році. Одна з його пацієнток повідомляла, що абсолютно не потребує ніякої їжі та відмовлялася від будь-яких продуктів, так як рахувала, що деякі з її частин тіла не існують, а сама вона давно вже померла, в її венах відсутня кров, серце зникло і замість нього – невідомий механізм. В подальшому пацієнтка померла від виснаження, оскільки повністю перестала їсти.

Коли спостерігається синдром Котара

Синдром Котара може спостерігатися при психічних розладах: психотична ендогенна депресія, шизоафективний розлад, а також депресивно-параноїдному варіанті шизофренії. Набагато частіше цей синдром діагностують при інволюційних і сенільних депресіях, а також психотичних станах. Синдром Котара також може спостерігатися при органічних ураженнях ЦНС (прогресивному паралічі, енцефалітах, травмах, пухлинах головного мозку та ін.). Якщо синдром Котара спостерігається у людей більш молодшого віку, чим в інволюції, у яких, звичайно, не може бути сенільного психозу, то це може говорити про виражений ступень важкості депресивного стану з великою часткою тривоги, а також високим ризиком суїциду. В кожному окремому випадку пацієнту потрібен індивідуальний підхід і допомога психіатра, а також можливо й невропатолога. 

Клінічні прояви синдрому Котара

Синдром Котара свідчить про грубе порушення психічних функцій. Пацієнт в цьому стані відчуває нестерпний душевний біль, оскільки переживає цілий комплекс негативних відчуттів, від почуття страху до думок про власну нікчемність. Синдром Котара може супроводжуватися нерухомістю, хворі припиняють приймати їжу, не відвідують вбиральню. Може також виявлятися зворотна реакція – хаотичні та метушливі рухи, підвищене занепокоєння і навіть нанесення самоушкоджень. У цих хворих спостерігаються спроби себе вбити, так як вони вважають, що приносять шкоду світу, який їх оточує. Маячні ідеї при синдромі Котара мають глобальний характер, а також яскраве забарвлення, безглуздий характер з іпохондричними та нігілістичними переживаннями.

При вираженому прояві тривоги і туги, що спостерігається при депресії, в цьому випадку можуть з’являтися дуже незвичайні, безглузді емоційно забарвлені маячні ідеї. Людина з синдромом Котара здатна повірити в те, що у неї зникло серце або шлунок, або що її внутрішні органи поступово гниють, а вона при цьому вже давно померла, або що вона заразила весь світ страшним, невиліковним захворюванням чи сифілісом, СНІДом, небезпечними інфекціями . Вона може себе також вважати найжахливішою із злочинців світового значення. Тема смерті за життя дуже яскраво проявляється саме при даному синдромі. Іноді хворий з синдромом Котара вважає, що він помер і є трупом або ж його чекає важке покарання за ті злодіяння, які він приніс всьому людству (глобальна війна, катастрофи, знищення людства та ін.). разметкаМаячні переживання наповнені фантастичними ідеями грандіозних масштабів і світового значення.

Синдром Котара_Причины, проявления, лечение

При важкій формі синдрому Котара суїцидальні ідеї нерідко поєднуються з думками про безсмертяразметка. А переконання цих хворих в тому, що вони будуть жити вічно, також можуть викликати спроби суїциду або тілесних самоушкоджень. Якщо психічне захворювання, при якому спостерігається синдром Котара, протікає у вкрай важкій формі, тоді з високою ймовірністю можуть виникати галюцинації та нігілістичний бред заперечення.

Особливості синдрому Котара

Дослідження синдрому Котара в психіатрії в даний момент необхідні, оскільки ще остаточно не з’ясовані всі патофізіологічні причини його виникнення. Це пов’язано з тим, що цей психопатологический синдром досить рідко зустрічається в практиці.

В одному з матеріалів досліджень, що проводилися в 1999 році, були отримані дані, які включали в себе інформацію про стадії розвитку синдрому Котара.

У першій стадії проявляється іпохондрія. Людина постійно відчуває занепокоєння про стан свого здоров’я, хоча її переживання абсолютно необгрунтовані та сильно перебільшені. На цьому етапі виникає психотическая депресія. Можуть бути присутніми галюцинації та маячні ідеї.

На другій стадії відбувається поступовий розвиток і закріплення синдрому, а також починає проявлятися маячення заперечення.

При третій стадії повністю порушується сприйняття світу хворим, відбувається викривлення, що призводить до неможливості сприймати реальність, припинення вживання їжі та дотримання правил гігієни.

В одному з досліджень, яке проводилося на базі даних MEDLINE / PubMed, були проаналізовані клінічні випадки синдрому Котара, які були описані в протягом тринадцяти років (2005 – 2018 г.).

В кожному окремому випадку був зафіксований ряд характеристик. В цілому в 55 роботах були описані 69 історій хвороби, де було проаналізовано клінічну картину синдрому Котара.

В даному дослідженні було виділено три типи нігілістичного маячення:

1) Маячні ідеї, коли пацієнт вважає, що його не існує на фізичному (тілесному) рівні, а також на духовному.

2) Маячення, при якому пацієнт впевнений у відсутності у нього однієї з частин тіла, іноді звучать розповіді про те, що якийсь із органів зник або розпався, або вони відсутні.

3) Понятійне маячення (понятийный бред), при якому хвора людина вважає, що навколишній світ припинив своє існування, немає інших людей і т.д.

У психопатологічній структурі синдрому Котара присутні наступні фактори:

1) депресія психотичного характеру, що включає маячні ідеї провини, думки про суїцид, про власну провину, вічні муки, іпохондричні маячні ідеї і т. разметкад.

2) галюцинаторно-параноїдний синдром з маячними ідеями безсмертя і зоровими галюцинаціями, а також нігілістичним маяченням (маячні ідеї відсутності власного існування).

3) нігілістичні маячні ідеї, тривога і слухові галюцинації.

Було встановлено, що синдром Котара частіше зустрічався у вікових хворих при таких діагнозах, як органічний психотичний розлад і великий депресивний розлад (психотична депресія).

Синдром Котара_Причины, проявления, лечение

Лікування синдрому Котара

Лікування синдрому Котара найчастіше проводять в стаціонарі, а після поліпшення стану терапію можна продовжувати вдомаразметка. Рішення в даному випадку приймає психіатр, а також хворий і його родичі. І це залежить від важкості психічного стану хворої людини, наявності маячних ідей.

В першу чергу, безумовно, потрібно проводити терапію основного захворювання. Для лікування застосовується медикаментозна терапія. Призначаються наступні групи препаратів – антипсихотики (сприяють зменшенню галюцинаторно-параноїдної симптоматики), антидепресанти (призводять до зникнення проявів депресії), нормотиміки (перешкоджають поверненню депресії), седативні (усувають тривогу, страх) та інші.

Окрема увага приділяється соматичній терапії, оскільки дуже часто пацієнти потрапляють до фахівців в стані виснаження, астенізації.

У разі переваги не афективної, а галюцинаторно-параноїдної симптоматики слід застосовувати терапію антипсихотиками, оскільки призначення тільки антидепресивної терапії не приносить необхідного результату. Якщо ж домінує депресивна симптоматика, тоді в цьому випадку до тривалої терапії антидепресантами в необхідній та адекватній дозі потрібно приєднати антипсихотичну терапію. Необхідно обов’язково при застосуванні антипсихотичної терапії враховувати спектр можливих побічних дій препаратів і підвищену чутливість цих хворих, так як в інволюційному віці нерідко, а то й практично завжди, спостерігається органічна патологія, яка підвищує чутливість таких хворих до лікарських препаратів цієї групи. А це в свою чергу може погіршувати стан таких хворих.

Прогноз при синдромі Котара

Прогноз при синдромі Котара швидше є несприятливим, ніж навпаки. Це спостерігається у зв’язку з саморуйнівною формою маячення при цьому синдромі, а також хворий в цьому стані абсолютно не критичний в оцінці свого стану.

Позитивний вихід в цьому випадку може зустрічатися при депресивному розладі, хоча маячні ідеї Котара можуть залишатися тривалий час навіть тоді, коли депресивна симптоматика буде зменшуватися в своїй інтенсивності.

Існує думка, що при наявності маячних ідей нігілістичного характеру при психоорганічному синдромі, можна очікувати сприятливий прогноз. Якщо психічне захворювання приймає хронічний перебіг, тоді маячні ідеї заперечення набувають хвилеподібної форми перебігу, посилюючись в періоди загострення депресивної симптоматики.

Також можуть спостерігатися такі випадки, коли поліпшення стану може виникати раптово та неочіковано.

Прогноз при синдромі Котара багато в чому залежить від тривалості захворювання. Якщо пацієнт починає приймати лікування на ранньому терміні появи синдрому і у нього немає серйозних супутніх захворювань, тоді при правильному і адекватному лікуванні можливо значне поліпшення стану або повне одужання. У важких і тривалих за часом протікання випадках, коли мова йде про перехід синдрому Котара в хронічний перебіг, хорошим результатом є ремісії, максимальне збільшення їх тривалості. Безумовно в цьому випадку необхідно проводити постійну підтримуючу терапію і регулярне спостереження у психіатра з коригуванням медикаментозного лікування.


Мы постоянно выявляем плагиат на наши материалы без указания кликабельной follow ссылки на них. В таком случае без предупреждения мы обращаемся в DMCA Google, что приводит к пессимизации плагиатора. 
Наоборот, мы приветствуем популяризацию наших материалов, но с обязательной активной follow ссылкой на эту страницу psyhosoma.com/uk/sindrom-kotara-prichini-proyavi-likuvannya/.

  

Avatar photo
Кандидат медичних наук, доцент, лікарь психіатр вищої категорії, психотерапевт.


Ваш коментар

Напишить повідомлення

Ваш email не буде оприлюднено