Резистентна депресія. Справжня резистентність та псевдорезистентність

Резистентная депрессия Истинная резистентность и псевдорезистентность

Резистентна депресія – депресія, яка не піддається антидепресивній терапії. Цей термін застосовується психіатрами для опису депресивного розладу, який не можна подолати при використанні стандартних схем лікування. Формальним критерієм у цьому випадку є відсутність позитивного ефекту при призначенні послідовно трьох різних антидепресантів з адекватною дозою та тривалістю.

Дана стаття не є посібником з лікування терапевтично резистентних депресій для лікарів психіатрів. У ній представлені виключно загальні відомості про резистентність до антидепресивної терапії для хворих, які страждають на цей розлад, та їх родичів, а також для психологів, психотерапевтів та лікарів соматичного профілю.

Основною метою матеріалу є ознайомлення певного кола читачів із факторами, що впливають на ефективність терапії депресії, типовими помилками, що призводять до неможливості досягти стійкої ремісії при депресивному синдромі.

Депресія – це психічний розлад, що характеризується депресивною тріадою (знижений настрій, уповільнення темпу мислення та рухової активності), а також ангедонією, когнітивними, поведінковими та соматичними порушеннями.

Під резистентною депресією мають на увазі депресивний стан (епізод, напад), симптоми якого не піддаються вираженому ослабленню після застосування послідовно не менше двох – трьох антидепресантів із різних фармакологічних груп. При цьому враховується як дозування препарату, так і дотримання термінів його прийому.

Поширеність резистентної депресії

Точних даних про поширеність резистентної депресії немає. Багато вчених зазначають, що кількість стійких до терапії депресивних розладів зросла за останні десятиліття. Якщо за статистичними даними в середині 20-го століття повністю одужувало близько 80% пацієнтів, то зараз у 40% хворих, що отримують антидепресивне лікування, розлад набуває хронічної або рецидивної форми. разметкаАле оскільки методики збору даних про різні варіанти депресії, яка стійка до фармакотерапії, розроблені недостатньо, неможливо говорити про ступінь поширеності терапевтично резистентних депресій.

Резистентная депрессия Истинная резистентность и псевдорезистентность

Класифікація резистентних депресій

Лікування депресії – складний та тривалий процес, ефективність якого багато в чому залежить як від біологічних факторів, характерних для конкретного хворого, так і від його особистісного сприйняття свого розладу, особливостей характеру, соціальної підтримки найближчого оточення та багатьох інших аспектівразметка. Лікар психіатр вибирає схему лікування з урахуванням широкого асортименту лікарських препаратів, варіантів їх взаємодії, ймовірності розвитку побічних ефектів, комфортності прийому та особливостей перебігу депресивного розладу.

Для практичного застосування використовується така класифікація резистентних депресій:

 1. Справжня резистентність. Характеризується відсутністю відповіді на адекватно підібрану антидепресивну терапію при призначенні послідовно трьох різних антидепресантів. Насправді такий вид депресії зустрічається дуже рідко.
 1. Вторинна терапевтична резистентність (інтолерантність) може бути обумовлена:

– розвитком адаптації організму пацієнта до фармакотерапії, через що симптоматика депресії усувається значно повільніше, чим очікується, а деякі депресивні симптоми не вдається усунути;

– коли спостерігаються виражені побічні ефекти, які значно перевищують очікуваний ефект лікування.

 1. Псевдорезистентність – явище, яке зустрічається найчастіше при недостатній відповіді на лікування депресії. Зазвичай воно пов’язане із призначенням неправильної схеми терапії (недостатність дози, рання відміна антидепресантів) або недотриманням пацієнтом графіка прийому препаратів.

Подолання терапевтичної резистентності депресії

Щоб підвищити ефективність лікування депресії, розроблено кілька методів – як фармакологічних, так і нефармакологічних. Але першим, визначальним кроком у разі незадовільного лікування депресивного розладу є повний аудит попередніх призначень та з’ясування можливих причин стійкості захворювання до терапії.

Серед причин недостатньої відповіді на лікування можна виділити такі:

 1. Неправильний вибір антидепресанту у випадку конкретного пацієнта.
 2. Надто низьке дозування або передчасне скасування антидепресанту.
 3. Особливості обміну речовин, що знижують концентрацію ліків у крові.
 4. Можлива несприятлива взаємодія призначених при депресії препаратів між собою або з тими, що приймаються для лікування супутніх соматичних патологій.
 5. Виразність побічних ефектів, що перешкоджають досягненню терапевтичної дози.
 6. Поєднання депресивного розладу з іншими психічними чи соматичними патологіями.
 7. Нозогенна – за наявності будь-яких захворювань, зазвичай важких і без перспективи вилікуватись, наприклад, ракові метастази, відсутність кінцівок та ін.
 8. Ятрогенна, яка індукується лікарем, внаслідок його неправильної поведінки, що завдає психічної травми пацієнту.
 9. Діагностичні помилки.
 10. Несприятливі психосоціальні чинники.
 11. Генетична схильність до недостатньої реакції на антидепресанти певної групи.
 12. Порушення режиму терапії.

Після більш повного обстеження пацієнта, у якого фіксується стійка до призначеної терапії депресія, приймається рішення про корекцію лікувальних заходів.

Резистентність депресії при соматичних патологіях

Майже в половині випадків, коли пацієнт не відповідає призначеному лікуванню, у нього є недіагностована соматична патологія, наприклад: захворювання щитовидної залози (гіпотиреоз); цукровий діабет, коли гіперглікемія потенціює гіпокортицизм; онкологія, особливо, пухлини надниркових залоз, у тому числі доброякісні (гіперкортицизм); хронічна інфекція серцево-судинної системи; астенізуючі фактори тощо.

Це чинники, які формують резистентність – неподатливість до лікування. разметкаТому терапія депресії буде ефективною лише після виявлення і лікування соматичної патології та тісної співпраці психіатра з лікарем загальної практики.

Резистентная депрессия Истинная резистентность и псевдорезистентность

Псевдорезистентна депресія

Псевдорезистентність при лікуванні депресії спостерігається частіше, ніж інші різновидності резистентностіразметка. У цьому випадку стійкість до терапії обумовлена ​​неправильним підбором антидепресанту, недостатністю дози, а також надто раннім скасуванням лікування.

Для таких депресій розроблено фармакологічні та нефармакологічні методики подолання резистентності.

Фармакологічні способи подолання резистентності

Насамперед при неможливості подолати прояви депресії антидепресантом рекомендується аналіз адекватності його дози та режиму прийому. Часто буває, що підвищення дозування до максимально рекомендованого дозволяє отримати більш виражений терапевтичний ефект.

Якщо такий захід не виявився дієвим, то рекомендується заміна антидепресанту на препарат іншого фармакологічного класу, що нерідко буває достатнім для досягнення ефекту.

Але в цьому випадку не можна забувати про те, що якщо пацієнт не дає відповідь (або вона є незначною) на полівалентні антидепресанти, які впливають на обмін серотоніну та норадреналіну, то неправильним рішенням буде заміна цього антидепресанту на інший, який впливає лише на обмін серотоніну, наприклад, із групи СІОЗС, оскільки такий антидепресант буде однозначно слабшим за силою антидепресивного ефекту.

Наступним фармакологічним способом подолання резистентності стає комбінування антидепресивних засобів різних груп. Кваліфікований психіатр бере до уваги допустимість поєднання різних антидепресантів, їх взаємний вплив, ризики розвитку небажаних побічних ефектів, наприклад, розвиток серотонінергічного ефекту.

Існує кілька комбінацій антидепресантів, які показали високу ефективність при резистентності до попереднього лікування депресії.

У тому випадку, коли терапія двома антидепресантами не дає вираженого результату, може використовуватися такий прийом, як одномоментна відміна прийому медикаментів, що може забезпечити редукцію депресивної симптоматики через 5-10 днів.

Це далеко не повний перелік методик, які застосовуються для подолання резистентності депресії до фармакотерапії.

В даний час існують препарати, які успішно усувають резистентну депресивну симптоматику, повертаючи пацієнту хорошу якість життя.

Нефармакологічні засоби подолання резистентності депресії

У поодиноких ситуаціях, коли досягти стійкої ремісії не вдається, застосовуються нефармакологічні способи подолання резистентності депресії. Вони мають різну доказову базу, можуть, як поєднуватися із застосуванням медикаментів, так і використовуватися ізольовано.

Спектр цих методів досить широкий: електросудомна терапія, депривація сну, опромінення яскравим світлом, лікувальний наркоз, дозована гіпоксія, парна мікрополяризація, депривація сну та багато іншого.

Ці методики необхідні досить рідко, оскільки у переважній більшості випадків депресія добре піддається медикаментозному лікуванню.

Що робити при резистентній депресії?

Справжня резистентність депресивного розладу до антидепресантів – рідкісне явище. Як правило, причинами недостатньої відповіді на терапію антидепресантами є неправильна діагностика, прихована соматична патологія, помилки психіатра при призначенні препаратів, адекватність дози та тривалість терапії, а також порушення пацієнтом режиму прийому лікування. Тому, якщо у хворої на депресію людини довгий час не спостерігається значного зниження депресивної симптоматики на фоні прийому антидепресивної терапії, то необхідно провести додаткові обстеження, проаналізувати і, можливо, скоригувати попередню терапію.

У такій ситуації раціонально отримати інакшу думку в іншого фахівця та обов’язково виключити приховану соматичну патологію. Комплексний підхід до терапії депресивного розладу, вибір кваліфікованого лікаря та висока прихильність до лікування дозволяють успішно впоратися з депресивною симптоматикою, а протирецидивна терапія стабілізаторами настрою дозволяє запобігти поверненню депресії в майбутньому.


Мы постоянно выявляем плагиат на наши материалы без указания кликабельной follow ссылки на них. В таком случае без предупреждения мы обращаемся в DMCA Google, что приводит к пессимизации плагиатора. 
Наоборот, мы приветствуем популяризацию наших материалов, но с обязательной активной follow ссылкой на эту страницу psyhosoma.com/uk/rezistentna-depresiya-spravzhnya-rezistentnist-ta-psevdorezistentnist/.

  

Кандидат медичних наук, доцент, лікарь психіатр вищої категорії, психотерапевт.


Ваш коментар

Напишить повідомлення

Ваш email не буде оприлюднено