Рекурентна шизофренія і її особливості

Рекуррентная шизофрения и её особенности

Рекурентна шизофренія (в залежності від класифікації: циркулярна, нападоподібна, шизоафективний розлад) – це варіант перебігу шизофренії (форма), при якому виникають напади з різними симптомами шизофренії, а також афективним (маніакальним або депресивним) станом. Вона характеризується настанням практично повних ремісій, в тому числі самовільних (без лікування), а виникнення слабковираженого шизофренічного дефекту настає через приблизно 15 років. При цьому під час періодів благополуччя пацієнт повністю повертається до звичайного життя.

Рекурентна шизофренія займає особливе положення серед психічних захворювань. Вона перебуває ніби на самому найближчому полюсі до межі з афективними психозами.

З біполярним розладом її зближує циклічність прояву симптомів, афективні порушення під час загострення і відсутність ознак хвороби на стадії ремісії. Разом з тим, при рекурентній шизофренії присутня маячна і онейроїдна кататонічна симптоматика. Тому захворювання часто називають атиповим варіантом біполярного афективного розладу або шизоафективним психозом.

Перші прояви рекурентної шизофренії

На доманіфестній стадії (етапі хвороби перед виникненням перших симптомів) з’являються коливання настрою. Вони пов’язані, як правило, з порами року або психотравмуючими обставинами, проте можуть розвинутися спонтанно. Такі зміни емоційного фону не впливають на працездатність і соціальну адаптацію людини, тому зазвичай не беруться до уваги.

Потім настає ініціальний період, так званий перехідний етап до хвороби. З’являються більш виражені афективні коливання або ознаки деперсоналізації (втрати хворим свого Я). На цій стадії людина може один час відчувати блаженство, підвищений настрій і нестримне прагнення до життєдіяльності. Однак такі епізоди можуть змінюватися періодами зниженого настрою, апатії. разметкаХворі кажуть, що з ними має «щось трапитися», не впізнають себе, відчувають відгороженість від решти світу.

Рекуррентная шизофрения и её особенности

Маніфестний (найперший) напад зазвичай з’являється у віці до 30 роківразметка. Потім вони повторюються з різною частотою: раз в один або кілька років. Буває, що за все життя пацієнт переживає лише кілька епізодів рекурентної шизофренії: в молодому, зрілому і літньому віці. Близько 30% пацієнтів мають всього один напад.

Типи перебігу рекурентної шизофренії, їх характеристика

Рекурентна шизофренія має свій стереотип перебігу (етапність розвитку) нападів. Починається загострення з емоційних порушень (субдепресії або частіше гіпоманії), потім розвиваються симптоми-інтерметаморфози (симптом двійника: негативного і позитивного, помилкове впізнавання), далі – інсценування, потім – маячні ідеї переслідування, відношення, а також онейроїд, що з’являється на висоті нападу. Необхідно сказати, що напад рекурентної шизофренії може розвернутися на будь-якому етапі вищевказаного стереотипу перебігу і проявлятися характерною для цього етапу симптоматикою.

Іноді етапи рекурентної шизофренії називають варіантами, такими як афективний, депресивно-параноїдний або онейроїдно-кататонічний.

Всі вони мають різні психопатологічні прояви і одну спільну рису – емоційні порушення, які можуть бути депресивними, маніакальними або змішаними і не спостерігатися тільки при онейроїдно-кататонічному нападі рекурентної шизофренії. При цьому в однієї людини напади бувають лише одного типу, а в іншої вони чергуються.

Прояви інтерметаморфозів виражаються у вигляді симптому двійника (негативного, коли хворий вважає, що його самого або його близьких замінив його двійник, і позитивного, коли хворі переконані в тому, що незнайомі, оточуючі його люди насправді – його знайомі, які просто змінили зовнішність). Людина сприймає рідних за чужих людей, а незнайомців – за близьких. Це явище називається симптомом двійника (по автору – Капгра).

Синдром інсценування характеризується тим, що хворий відчуває себе героєм вистави або фільму, який розігрується навколо нього. Всі жести, міміка і слова перехожих мають особливий сенс, граючи якусь роль. При цьому він приймає безпосередню участь у цих заходах.

Надалі спостерігається фантастичне маячення, маячні ідеї переслідування, відношення або онейроїд, коли хворі повністю усунуті від зовнішнього світу своїми переживаннями і не усвідомлюють свого істинного Я.

Можна відзначити, що розвиток всіх етапів (стадій) рекурентної шизофренії необов’язковий. Загострення може перериватися на будь-якому з них (онейроїду, афективних порушень або маячення). При цьому деякі автори визначають тип (варіант) рекурентної шизофренії по превалюванню в клініці одного із зазначених трьох груп симптомів на певному етапі (стадії) хвороби.

Афективний тип (варіант)

Афективний тип в рамках рекурентної шизофренії по афективному компоненту подібний біполярному розладу. Як при атипових біполярних маніях може бути відсутня класична тріада (прискорення / уповільнення думок, рухів і підвищений / знижений настрій). У клінічній картині також спостерігаються симптоми шизофренії – порушення мислення (маячення переслідування, відношення та ін.), порушення сприйняття (голосові, зорові галюцинації та ін.). Значно рідше можуть спостерігатися кататонічні розлади (ступор, збудження, негативізм), а також відчуття хворими відкритості або читання іншими своїх думок, феномен управління («мною керує вища сила»).

Депресивно-параноїдний тип (варіант)

Цей тип характеризується наявністю маячення відношення (засудження іншими) і переслідування. Яскраво виражене відчуття тривоги, пригніченості, власної неповноцінності і ущербності. Депресивно-параноїдний варіант рекурентної шизофренії триває довше, ніж інші.

Онейроїдний тип (варіант)

Онейроїдний тип характеризується виникненням яскравих переживань і екстатичним афектом. Так, хворий може перебувати в ступорі, однак перед ним простягається панорама подій, в яких він бере активну участь. Спостерігається порушення орієнтування: у часі і місці знаходження він повністю дезорієнтований, в особистості – частково. Хворий часто знаходиться в надмірно піднесеному настрої, з почуттям власної величі та виняткової ролі в світі. разметкаВид пацієнта (усунута «зачарованість») завжди відповідає картині онейроїдних переживань.

Рекуррентная шизофрения и её особенности

Зворотній розвиток і стадія ремісії

В основному напад рекурентної шизофренії має тривалість в кілька місяців, після чого завершується, залишаючи прояви у вигляді емоційних змінразметка. Бувають і випадки, коли хворобливий епізод триває протягом року і навіть більше, однак, це характерно для депресивно-параноїдного варіанту, стійкого до терапії.

Висновки

Рекурентна шизофренія є одним з типів перебігу такого психічного захворювання, як шизофренія. Напади виникають періодично, і ніхто не знає точно, коли саме людина стане жертвою загострення. Вкрай важливо не упустити момент початку нападу рекурентної шизофренії, так як під час нього хворий здатний зробити асоціальні, небезпечні для життя оточуючих і себе самого вчинки.

Тому родичам і близьким хворого необхідно уважно стежити за його психічним станом і настроєм, щоб бути готовим вжити відповідних заходів і вчасно звернутися за допомогою до лікаря. За допомогою сучасних препаратів можна нівелювати симптоми шизофренії, поліпшити стан пацієнта і благополучно привести його до ремісії. Після цього людина повертається до колишнього життя.


Мы постоянно выявляем плагиат на наши материалы без указания кликабельной follow ссылки на них. В таком случае без предупреждения мы обращаемся в DMCA Google, что приводит к пессимизации плагиатора. 
Наоборот, мы приветствуем популяризацию наших материалов, но с обязательной активной follow ссылкой на эту страницу psyhosoma.com/uk/rekurentna-shizofreniya-i-iiii-osoblivosti/.

  

Avatar photo
Кандидат медичних наук, доцент, лікарь психіатр вищої категорії, психотерапевт.


Ваш коментар

Напишить повідомлення

Ваш email не буде оприлюднено