Когнітивні порушення при депресії

Когнитивные нарушения при депрессии

Когнітивні порушення при депресії зустрічаються досить часто.

Завдяки когнітивним функціям у людини відбувається пізнання і розуміння навколишнього світу та раціональна взаємодія з ним. До цих процесів відносяться: сприйняття, обробка та аналіз інформації, її запам’ятовування, а також її зберігання та обмін. Складовими когнітивного функціонування людини є планування і здійснення програми дій, аналіз та синтез, адаптація до зовнішніх обставин, контроль за емоціями й поведінкою і т.д. Когнітивні порушення призводять до погіршення пам’яті, зниження розумової працездатності, можливості зосередитися, сконцентруватися, порушення сприйняття інформації в порівнянні з вихідними здібностями людини, тобто, її індивідуальною нормою. Порушення когнітивних функцій при депресивних розладах ускладнює соціальну взаємодію і ресоціалізацію депресивних хворих. Але в міру послаблення депресивної симптоматики стан поліпшується, відновлюються когнітивні функції, а також адаптація людини в соціумі. Значна увага, що приділяється когнітивній складовій депресії останнім часом, пояснюється тим, що саме її нормалізація грає першорядну роль у відновленні соціальної діяльності пацієнтів в період ремісії.

Депресія та її ознаки

 Базові відомості про депресію та її ознаки – важлива інформація, яку необхідно знати не тільки психіатрам і психотерапевтам, але й неврологам, ендокринологам, терапевтам та іншим лікарям соматичного профілю, а також хворим, що страждають депресивним розладом, і їх родичам. Епідеміологічні дослідження показують, що ризик виникнення депресії протягом усього життя людини дорівнює приблизно 10% серед чоловічого населення і близько 20% – серед жіночого. Жінки в 2 рази частіше хворіють на депресію тому, що патологічні гени, що відповідають за її виникнення, знаходяться в Х-хромосомі, а її у жінок їх удвічі більше, ніж у чоловіків. Термін депресія походить від латинського слова, що означає тиснути, пригнічувати. Вона характеризується депресивною тріадою: погіршенням настрою, уповільненням темпу мислення (ідеаторна загальмованість), а також зниженням рухової активності. Хвора на депресію людина втрачає можливість отримувати задоволення, що називається ангедонією. Часто у хворих на депресивний розлад спостерігається почуття туги, тривоги, провини, низька самооцінка, пригніченість, акцентуація виключно на труднощах та важких подіях, підвищена стомлюваність, погіршення здатності зосередитися, сприймати нову інформацію і т. д. разметкаУ людини в стані депресії спостерігається зниження працездатності та бажання виконувати звичну роботу, можливості відчувати радість, зменшується активність та можливість концентрувати увагу, засвоювати нову інформацію; вона уникає спілкування з людьми, не стежить за своєю зовнішністю та чистотою власного житла.

Когнитивные нарушения при депрессии

Депресія погіршує якість життя людини і значно знижує її продуктивність, оскільки вона сприймає реальність крізь призму депресивних емоцій, які негативно впливають на її активність в соціумі, працездатність, можливість і бажання комунікуватиразметка. Порушення когнітивних функцій при депресії істотно погіршує життя таких людей. Дослідниками доведено, що депресивні розлади через їх поширеність і обумовлене ними зниження працездатності є одними з досить витратних хвороб. Економічні втрати виникають в двох випадках: через тимчасову непрацездатність, а також внаслідок значного зниження продуктивності діяльності навіть при фізичній присутності на роботі людини, що знаходиться в депресивному стані.

Прояви когнітивних порушень при депресії

Прояви когнітивних порушень при депресії – часте явище, про що вже згадувалося в цій статті. Порушення когнітивних функцій при такому психічному захворюванні, як депресія, досить обтяжливо переноситься хворими, яких турбує власна неспроможність. Вони переживають про те, що погано запам’ятовують і відтворюють інформацію, вважають, що у них настало слабоумство, хоча якщо когнітивне зниження обумовлене тільки депресивним станом, тоді при патопсихологічних (тестових) дослідженнях не підтверджується наявність проблем з інтелектуальним функціонуванням. Психічний стан людей з діагнозом «депресія» може значно погіршувати їх можливість концентруватися і розподіляти свою увагу. Вони повністю занурюються в свої хворобливі депресивні переживання. Зниження мотивації значно погіршує когнітивні процеси. Воно призводить до відсутності активної пізнавальної діяльності, труднощів вирішення повсякденних ситуацій. Сприйняття ж, обробка, аналіз і запам’ятовування інформації при депресивному стані порушуються також за рахунок зниження концентрації уваги та сприйняття інформації.

Чому при депресії відбуваються когнітивні порушення

Чому при депресії відбуваються когнітивні порушення? Це питання дуже часто звучить з вуст пацієнтів та їх родичів. Справа в тому, що когнітивні порушення при депресії обумовлені зниженням синтезу та активності певних нейромедіаторів, що є нейрохімічним механізмом виникнення емоційних розладів (моноамінова доктрина). разметкаВідбувається зменшення кількості серотоніну, норадреналіну, дофаміну в синапсах і зниження активності цих систем.

Когнитивные нарушения при депрессии

Нейромедіатона система, яка відповідає за обмін серотоніну, бере участь у розвитку мотивації, необхідної для процесів пізнаванняразметка. Дофамінергічна – важлива саме для розподілу і перемикання уваги, реалізації мнестичної координації за тим, що поставлена ​​мета виконана. Норадренергічна – відіграє значну роль в процесах запам’ятовування тієї інформації, що надходять від наших органів чуття. Також депресія активує вісь гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози. Це порушує нейрогенез та впливає на нейропластичність головного мозку, сприяє формуванню атрофічних змін в ньому. Постійним супутником депресивного розладу є порушення сну, які, безумовно, можуть сприяти зміні когницій, тому що під час сну завершуються процеси обробки і консолідації тих відомостей, які ми отримали за день. Діссомнія знижує активність церебральної кори мозку, що призводить до погіршення концентрації уваги, сприйняття інформації, пізнавальної діяльності і т.д.

Порушення когнітивних функцій

Порушення когнітивних функцій проявляється також у «гарячих» і «холодних» симптомах. До перших можна віднести виділення з усього потоку інформації, що надходить до людини, яка перебуває в стані депресії, тільки негативних моментів. Запам’ятовуються такі факти також набагато краще, ніж щось радісне, приємне. Це може свідчити про те, що когнітивні порушення виникають в зв’язку з тим, що постійно формується депресивна реакція на навколишній світ. До «холодних» відноситься погіршення всіх пізнавальних процесів, тобто, уповільнення їх темпу, а саме – отримання, обробка, аналіз і передача інформації. У таких хворих когнітивні і рухові функції сповільнюються, а на виконання будь-якої інтелектуальної або фізичної роботи потрібно значно більше часу. Спостерігається підвищена стомлюваність, ці люди стають астенізірованими, а всі дії вимагають набагато більшого ресурсу, зусиль і часу, ніж в здоровому стані. Людина, що страждає на депресію, скаржиться на постійне відчуття втоми, стомлюваність від тієї роботи, яка раніше виконувалася набагато простіше. Часто також виявляються складнощі з плануванням, постановкою цілей. У моїй практичної діяльності бували випадки, коли хороші господині не могли приготувати страви, хоча раніше (до депресії) вони робили це нескінченну кількість разів. Також було неможливо хворим на депресію виконувати звичні дії, відповідати на прості питання, хоча в здоровому стані вони це робили практично на льоту. Забудькуватість, порушення процесів запам’ятовування, що позначається на роботі, навчанні, повсякденному житті – одна з постійних скарг депресивних хворих. Спостерігається і погіршення відтворення інформації навіть за умови, що людина її запам’ятала.

Лікування когнітивних порушень при депресії

Лікування когнітивних порушень при депресії повинно бути комплексним, до цього висновку наводять численні дослідження. Необхідно працювати як з когнітивними, так і з емоційними порушеннями. Це стосується і тих ситуацій, коли розлади викликані іншими захворюванням, наприклад, хворобою Альцгеймера або наслідками органічних уражень головного мозку. Але якщо когнітивні порушення пов’язані тільки з наявністю депресивної симптоматики, і немає органічних хвороб, які також можуть викликати когнітивне зниження, тоді потрібно лікувати тільки депресію. По мірі редукції (ослаблення) депресивної симптоматики і поліпшення стану на тлі застосування антидепресивної терапії буде поліпшуватися когнітивне функціонування з подальшим поверненням його рівня до звичайного стану. Тобто, якщо депресія є єдиною причиною виникнення когнітивних порушень, – немає необхідності призначати додаткові препарати для поліпшення пам’яті та інших розумових можливостей пацієнта. У цій ситуації основним завданням є правильний вибір антидепресантів, які не будуть ще більше посилювати когнітивні порушення.

Когнітивні порушення. Що робити?

Якщо ви помітили у себе або близької вам людини прояви забудькуватості, складності концентрації уваги і сприйняття інформації, небажання спілкуватися та доглядати за собою і своїм житлом, пригніченість, апатію – це привід звернутися до психіатра. Саме лікар цієї спеціальності знає, які дослідження і препарати необхідні в кожному конкретному випадку. Найголовніше в цій ситуації – не відкладати звернення до лікаря, щоб отримати допомогу своєчасно. Навіть в самих складних випадках рання діагностика і комплексний підхід до лікування значно покращують подальший прогноз збільшують тривалість, а найголовніше – якість життя.


Мы постоянно выявляем плагиат на наши материалы без указания кликабельной follow ссылки на них. В таком случае без предупреждения мы обращаемся в DMCA Google, что приводит к пессимизации плагиатора. 
Наоборот, мы приветствуем популяризацию наших материалов, но с обязательной активной follow ссылкой на эту страницу psyhosoma.com/uk/kognitivni-porushennya-pri-depresiiyi/.

  

Avatar photo
Кандидат медичних наук, доцент, лікарь психіатр вищої категорії, психотерапевт.


Ваш коментар

Напишить повідомлення

Ваш email не буде оприлюднено