Акцентуйовані особистості, хто це?

Типи, акцентуації особистості – досить умовне поняття

Теорію акцентуації особистості розробив психіатр з Німеччини Карл Леонгард (публікації від 1968 року), а розвинув в 1977 році радянський психіатр Андрій Євгенович Личко, який сформулював два ступеня вираженості цієї особливості характеру:

– явна акцентуація: межова варіація загальноприйнятої норми, при якій акцентуйовані властивості особистості присутні протягом усього життя. разметкаУ цьому випадку навіть при відсутності психотравмуючих ситуацій не спостерігається компенсація стану,

– прихована акцентуація: рядовий варіант норми.

акцентуации

У сучасній психіатрії не існує поділу між умовно нормальними, «звичайними» людьми та акцентуйованими особистостямиразметка. Ця особливість може проявлятися або надмірно посилюватися в сукупності з несприятливими життєвими обставинами, а також провокувати виникнення певних психічних розладів відповідно до визначеного типу акцентуації.

Демонстративний (істероїдний) тип

До характерних особливостей істероїдного типу слід віднести надмірне самолюбство, виражений егоцентризм, високу потребу в увазі соціуму, вихвалянні та схваленні здібностей і дій. Крім того, істероїдні особистості мають виражену здатність витісняти зі свідомості неприємні факти або обставини, вони можуть брехати, змінюючи правдивість подій, не усвідомлюючи цього (механізми витіснення).

Гіпертимний тип

Такий вид акцентуації проявляється підвищеною товариськістю, балакучістю, високим ступенем самостійності в прийнятті рішень та діях, посиленою жагою діяльності. Такі особистості мають високий творчий потенціал, є новаторами, але занадто часто переключаються з одного виду діяльності на інший. Небезпеку становить те, що гіпертимні натури рідко доводять розпочате до кінця і не схильні звертати увагу на негативні події та обставини. Вони частіше, ніж інші, порушують взяті на себе обставини, а в певних умовах веселість змінюється дратівливістю.

Циклоїдний тип

Особистості з циклоїдною акцентуацією характеризуються наявністю двох фаз,що чергуються – гіпертимної (піднесеного настрою та підвищеної активності) і депресивної (знижений настрій, т.зв. період нудьги). Ці періоди зазвичай нетривалі, тривають 1-2 тижні і чергуються з тривалими перервами. Цей вид акцентуації є більш властивий жінкам, ніж чоловікам.

Психостенічний тип

Таких людей можна назвати педантами. Вони нерішучі, схильні до самоаналізу, коливань, міркуванням. Психостеніки часто нездатні перейти від обмірковування ситуації до дій, оскільки не впевнені в тому, що більш вигідних рішень не існує. Вони недовірливі, в їх психічній діяльності практично не виражені механізми витіснення. Високу небезпеку для педантів представляє відповідальність за власне життя і, тим більше, за долю інших людей. Вони акуратні, надійні та надмірно самокритичні.

Шизоїдний тип

Для цього типу особистості характерна певна «відгородженість». Вони не володіють інтуїцію та емпатією, не схильні встановлювати глибокі емоційні контакти з іншими людьми. Особистості шизоїдного типу не схильні до спілкування, небалакучі, замкнуті. Вони не діляться своїми переживаннями навіть з близькими людьми, мрійливі, мають стабільні протягом тривалого часу інтереси.

Астенічний тип

Основними рисами можна назвати дратівливість та занадто швидку стомлюваність. Крім того, акцентуйовані особистості астенічного типу схильні до надмірної тривоги за своє майбутнє і негативних передчуттів з приводу власної долі і, особливо, здоров’я. Такі люди відрізняються акуратністю та дисциплінованістю, а в тому випадку, якщо реалізація наміченого не представляється можливим, реагують надмірно емоційно. Крім того, астенічний тип особистості характеризується раптовими афектований спалахами з незначних приводів.

Сензитивний тип

Основними характерними рисами цього типу – боязкість, образливість та невпевненість в собі. Такі особистості зазвичай надмірно чутливі, залежні від думки оточуючих, часто проявляють елементи покірності та приниженості. Люди з сенситивним типом акцентуації постійно відчувають власну неповноцінність, що іноді може компенсуватися епізодами самовпевненої поведінки, що переходить в зухвалість. Будучи залежними від соціального визнання, вони можуть бути надмірно довірливими або, навпаки, полохливими. Схильні до добрих вчинків і часто допомагають іншим.

Епілептоїдний (збудливий) тип

Люди з епілептоїдною акцентуацією з певними труднощами здатні управляти своїми діями. Ними керують неконтрольовані спонукання й інстинкти. Людині епілептоїдного типу властиві злісний або тужливий настрій, висока ступінь дратівливості. Вони нерідко накопичують негативні емоції, зриваючись при слушній нагоді на будь-яку людину, незалежно від її соціального статусу, не усвідомлюють відповідальності про негативні наслідки своїх спалахів. Болісно реагують на матеріальні втрати і, в разі заняття керівної посади, до елементів непокори. У любовних відносинах часто стають занадто ревниві, а алкогольне сп’яніння може призводити до агресивних дій.

Емоційно-лабільний тип

Головна відмінна риса – постійно мінливий настрій, чергування гіпертимічних і дистимічних станів, як в залежності від подій, що відбуваються або зовнішніх обставин, так і без жодного приводу. Приємні події супроводжуються підвищеною активністю, прагненням до нових видів діяльності, високою самооцінкою, які можуть несподівано змінитися пригніченістю, смутком, сповільненістю реакцій. Такі люди дуже вразливі, важко переживають розлуку з близькими, емоційне відкидання. Вони добродушні та чуйні, товариські і схильні до творчості.

Нестійкий тип

Таких людей характеризує відсутність мотивації до роботи або навчання, прагнення до неробства, розваг, відсутності контролю. Відносно праці вони занадто ліниві, не схильні до виконання взятих на себе зобов’язань, не дисципліновані та байдужі. При цьому особи з нестійким типом акцентуації комунікабельні, відкриті, легко вступають в контакти і цілком доброзичливі. Рано починають статеве життя, розглядаючи його як одну із розваг, але не здатні до глибокої емоційної прихильності.

Конформний тип

Для таких особистостей характерна стабільна готовність підкоритися рішенню більшості, шаблонність дій, несамостійність, неоригінальність суджень, які не обумовлені низьким рівнем інтелекту. Конформні особистості негативно ставляться до змін, втрати стабільного оточення, надмірно консервативні. Будучи сильно залежні від громадської думки, конформні особистості, потрапивши в певне оточення, отримують хорошу освіту та гідну роботу – якщо це цінується в їх соціальному середовищі.

Визначення типу акцентуації особистості

Для визначення того, чи стосується будь-яка людина до акцентуйованої особистості, на сьогоднішній день найчастіше використовується об’ємний опитувальник К. Леонгарда, ММРI, Шмишека.

Це допомагає визначити тип акцентуації і характер особистості не тільки в медичних цілях для уточнення можливої ​​декомпенсації та певних, характерних для кожної акцентуації психічних розладів, допомагаючи психіатрам, психологам і психотерапевтам надати більш якісну медичну допомогу. Визначення типу акцентуації може допомогти також і в соціальних сферах при:

  • підборі методик навчання в середній та вищій школах,
  • психологічному консультуванні в рішенні міжособистісних та сімейних проблем,
  • формуванні трудового колективу, підборі фахівців, налагодженні взаємодії в рамках виконання проектів,
  • вирішенні питань профорієнтації, вибір пріоритетного напрямку розвитку, кращої професії або спеціальності, про що більш докладно написано в інших статтях на нашому сайті.

Мы постоянно выявляем плагиат на наши материалы без указания кликабельной follow ссылки на них. В таком случае без предупреждения мы обращаемся в DMCA Google, что приводит к пессимизации плагиатора. 
Наоборот, мы приветствуем популяризацию наших материалов, но с обязательной активной follow ссылкой на эту страницу psyhosoma.com/uk/akcentujovani-osobistosti-xto-ce/.

  

Кандидат медичних наук, доцент, лікарь психіатр вищої категорії, психотерапевт.


Ваш коментар

Напишить повідомлення

Ваш email не буде оприлюднено